Київ
вул. Дніпровська набережна, 25Як проїхати?

Графік роботи:Пн.–пт. з 9 до 16 / Сб. за попереднім записом / Нд. - вих.

Політика конфіденційності

1. Сфера застосування

Це Положення визначає умови та правила використання веб-сайту ТОВ «ІНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГІЇ» (надалі «Центр»): https://www.revmo.com.ua (надалі «Сайт»), спеціальних програм для використання сайту та доступу до персонального кабінету (надалі «Програм»).

Це Положення затверджено з метою визначення умов використання Сайту, визначення статусу інформації, розміщеної на ньому, охорони і захисту персональних даних Клієнтів Центру (користувачів Сайту). Крім того ТОВ «Інститут ревматології» зазначає, як може використовуватися і надаватися інформація.

Користувачі сайту здійснюють користування ним на умовах, визначених цим Положенням, підтверджуючи визнання та прийняття його умов.

Це Положення поширюється на всіх користувачів Сайту або Програм (Клієнтів): як на тих, що мають Обліковий запис (сукупність інформації про Клієнта й даних авторизації - логін, пароль), так і на тих, що його не мають.

Це Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками Центру, які безпосередньо здійснюють обробку та мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець бази персональних даних — Центр, як юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

Суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

Клієнт - юридична або фізична дієздатна особа, що досягла 18-літного віку, яка повністю прийняла усі умови користування Сайтом, визначені цим Положенням, через реєстрацію на Сайті або у Програмі і володіє індивідуальним логіном і паролем, а також Обліковим записом Клієнта задля використання послуг цього Сайту та Програм;

Електронний приватний кабінет Клієнта – це особливий підрозділ Сайту з можливістю доступу до нього через Програми, в якому міститься особиста інформація авторизації Клієнта, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки цей Клієнт, та на який надходить конфіденційна інформація (зокрема результати проведених клініко-діагностичних досліджень). Доступ до цього підрозділу має лише Клієнт. Одному Клієнту може належати тільки один Обліковий запис Клієнта;

Дані авторизації – логін та пароль Клієнта, які необхідні для ідентифікації Клієнта при використанні ним Сайту або Програм і отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема до Електронного приватного кабінету Клієнта).

3. Статус інформації на Сайті

Центр забезпечує роботу Сайту, як інформаційної та комунікаційної інтернет-платформи та інструменту, для більш ефективного та зручного доступу до публічної інформації, ознайомлення з умовами, порядком та графіком роботи Центру, замовлення послуг Центру та доступу до конфіденційної інформації за допомогою Електронного приватного кабінету Клієнта.

Клієнту на сайті https://www.revmo.com.ua може бути запропоновано ввести персональні дані. Зокрема, може бути запропоновано ввести ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, дату народження. ТОВ «Інститут ревматології» може звертатися до клієнта з проханням про надання інших даних.

При реєстрації на сайті https://www.revmo.com.ua відвідувач дає згоду ТОВ «Інститут ревматології» на обробку своїх персональних і реєстраційних даних. Якщо відвідувач приймає рішення надати свої персональні дані, він тим самим дає згоду на передачу та зберігання цих даних.

За допомогою Сайту та Програм Клієнт має змогу замовляти та укладати попередні домовленості про замовлення послуг Центру.

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів.

Центр дозволяє Клієнту переглядати і ознайомлюватися з інформацію зі Сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали Сайту, поширювати для громадських або комерційних цілей. Будь-яке використання інформації на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

Центр залишає за собою право за власним розсудом, без повідомлення, заблокувати сторінку Клієнта, видалити повністю або частково інформацію, розміщену Клієнтом на Сайті або за допомогою Програм, у випадку, якщо така інформація або інші дії Клієнта порушують умови цього Положення, чинного законодавства, норм суспільної моралі та етики, призводять до порушення прав або законних інтересів Центру або інших користувачів Сайту.

Центр має право закрити або призупинити функціонування Сайту або Програм або будь-якої їх частини, змінити Сайт або Програми повністю або частково без попереднього повідомлення Клієнта.

Центр має право призупинити доступ Клієнта до Сайту та/або Програм у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх.

Центр докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації, розміщеної на Сайті. Але вся інформація та матеріали мають статус попередньої інформації і надаються на Сайті без будь-яких гарантій.

Центр застерігає, що інформація на Сайті в будь-який момент може стати застарілою і підлягає уточненню. Також Центр не несе відповідальності за будь-які фактичні або друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті.

Центр не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів Сайту, залишені як коментарі або огляди. Думка адміністрації Центру та Сайту може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. Водночас Центр вживає усіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.

Центр не несе відповідальності за можливі протиправні дії Клієнтів щодо третіх осіб або третіх осіб щодо Клієнта.

Центр не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), пов’язані з використанням або неможливістю використання Сайту або Програм.

Центр не несе відповідальності за втрату Клієнтом можливості доступу до свого облікового запису (зокрема до Електронного приватного кабінету Клієнта) на Сайті та/або у Програмі.

Центр не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне зазначення Клієнтом своїх даних при створенні облікового запису Клієнта.

З метою вищевикладеного Центр залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту та/або Програм Клієнтів.

4. Конфіденційна інформація

Інформація про факт звернення Клієнта за медичною допомогою, його стан здоров“я, результати лабораторних досліджень, діагностики, призначення лікаря та перебіг лікування визнаються конфіденційною інформацією.

5. Бази персональних даних, що використовуються Центром

За допомогою Сайту та Програм Центр формує та використовую базу персональних даних Клієнтів.

Окрім того, Центр володіє і є власником баз персональних даних своїх пацієнтів, контрагентів, працівників та інших фізичних осіб, дані яких отримуються Центром під час здійснення ним свої статутної діяльності.

Відповідні бази персональних даних знаходяться за адресою Центру.

Центр може використовувати дані однієї бази при формуванні та веденні інших баз даних.

Надаючи персональні дані Центру за допомогою Сайту або Програм, Клієнт не заперечує проти їх використання у всіх базах даних Центру.

6. Мета обробки персональних даних

Центр здійснює обробку персональних даних з метою:

 • реалізації відносин у сфері охорони здоров'я;
 • запровадження і забезпечення надання Центром медичних послуг та здійснення Центром іншої діяльності відповідно до статуту, внутрішніх положень Центру та законодавства України;
 • укладення, зміни, припинення та виконання договорів, що укладаються Центром, вчинення Центром інших правочинів, у тому числі вчинення правочинів, прямо зазначених у тексті згоди Клієнта на обробку персональних даних, реалізації та захисту прав сторін за ними, надання і отримання послуг або товарів та здійснення розрахунків за них відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • захисту законних інтересів Центру, в тому числі забезпечення якості медичного обслуговування та безпеки в діяльності Центру.

7. Порядок обробки персональних даних

Центр забезпечує обробку та захист персональних даних фізичних осіб із дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та міжнародних договорів України.

Для забезпечення доступу до сервісів Сайту (онлайн-консультації, онлайн-записи, розміщення відгуків про медичний центр і лікарів та іншої інформації) користувач за онлайн-запитом добровільно надає Центру через Сайт або Програми такі персональні дані:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • номер телефону;
 • електронна пошта;
 • дата народження;
 • стать;
 • дані та копії документів, що ідентифікують Клієнта;
 • інформацію про продукти та послуги, що використовуються Клієнтом/пацієнтом.

Окрім того, Центром автоматично може отримуватись та зберігатись:

 • IP-адреса Користувача,
 • дані тимчасових cookie-файлів,
 • інформація про перегляди та відвідування Клієнта на сайті, посилання, переглянуті Клієнтом, повідомлення електронної пошти між Клієнтом та Центром, розміщена Клієнтом на сайті інформація.

Сервер ТОВ "ІНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГІЇ" тимчасово реєструє доменне ім'я або IP - адреса комп'ютера відвідувача, а також дату доступу, файли (ім'я файлу і URL), код відповіді HTTP і веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт, кількість байт, переданих в ході сесії.

При роботі Сайту використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера відвідувача. У цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Відвідувач може налаштувати браузер таким чином, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку.

Файли cookie використовуються, щоб зробити Сайт безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

За допомогою системи Google Analytics ТОВ "Інститут ревматології" збирає статистику про відвідування Сайту, таку як відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени інтернет-провайдерів і країни походження відвідувачів, а також адреси веб-сайтів, які були відвідані до та після сайту https://www.revmo.com.ua і т.д. Жодне з цих дій не пов'язане з відвідувачем особисто і вимірюється тільки в сукупності.

Сайт https://www.revmo.com.ua може використовувати сервіс захисту від DDOS атак Google Project Shield. Це означає, що компанія Google Inc. обробляти дані, зібрані в процессі роботи Project Shield відповідно до політики конфіденційності Goolge Inc.

Сайт https://www.revmo.com.ua може містити посилання на інші сайти.Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей.

Використовуючи будь-яку частину Сайту та Програм, Клієнт підтверджує свою згоду дотримуватись умов цього Положення, а також автоматично надає згоду на збирання, зберігання, використання та поширення інформації про себе в межах, визначених цим Положенням.

Звернення фізичної особи до Центру або користування послугами Центру свідчить про згоду такої особи на обробку Центром її персональних даних у зв‘язку із таким зверненням чи користуванням послугами Центру.

У процесі реєстрації на Сайті Клієнт повинен створити Особовий запис Клієнта, щоб розміщувати персональні дані для ідентифікації Клієнта Центром і мати можливість отримувати персональну та конфіденційну інформацію.

Клієнт не повинен надавати свій логін і пароль іншим особам та має вжити заходів, щоб логін і пароль не стали відомі третім особам. Логін і пароль дають можливість доступу до тих розділів Сайту, які призначені тільки для зареєстрованих Клієнтів, а також до особистих сторінкок Клієнта, зокрема до Електронного приватного кабінету Клієнта.

Центр самостійно може збирати та обробляти інформацію про дії Клієнта та їх результати, що мали місце при виконанні укладених із Центром договорів, зокрема дані про платежі та розрахунки, надані послуги тощо.

Центром здійснюється оцінка тих персональних даних, які передаються йому Клієнтом, а також тих, які Центр збирає на законних підставах самостійно від третіх осіб та з відкритих джерел інформації.

Персональні дані Клієнта зберігаються Центром протягом часу, який необхідний для досягнення мети та виконання завдань, визначених цим Положенням. Клієнт може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних. У цьому випадку Центр припиняє обробку персональних даних Клієнта.

8. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

Доступ до персональних даних надається підрозділам та/або окремим працівникам Центру для виконання ними своїх службових (трудових) обов’язків, що пов’язані з виконанням обов'язків Центру і реалізацією законних інтересів Центру. Крім того, доступ до персональних даних надається Центром приватним особам та організаціям для обробки персональних даних або технічного супроводження зберігання баз персональних даних. Всі розпорядники персональних даних, яким Центр надав право обробляти персональні дані від власного імені, зобов'язані конфіденційно обробляти такі дані та обробляти їх виключно для надання Центру відповідних послуг.

В інших випадках Центр не здійснює передачу персональних даних третім особам, окрім випадків, коли така передача є вимогою законодавства або на прохання суб'єкта персональних даних.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія політики конфіденційності, визначеної цим Положенням, на такі сайти не поширюватиметься.

9. Права Клієнта як суб’єкта персональних даних

Клієнт, як суб“єкт персональних даних, користується всіма правами, наданими йому Законом України “Про захист персональних даних”, зокрема:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10. Зміни до політики конфіденційності

Центр може змінювати умови політики конфіденційності та цього Положення. У випадку внесення змін до умов політики конфіденційності та цього Положення Центр повідомляє Користувачів про такі зміни та оновлення редакції політики конфіденційності під час отримання Користувачами доступу до Сайту.

Подальше використання Сайтом вважатиметься прийняттям таких переглянутих умов, і Користувач несе відповідальність за дотримання таких умов під час використання Сайту.